Sega Na Ma Ho

Sega nama ho

Namarbaju na somalo

Ai molo sega ho ito

Sumolsol bagi nama ho

Sega na maho

Namarbaju nasomalo

Ai molo sega ho ito

Sumolsol bagi nama ho

Reff.

Tuntun lomomi o namarbaju

Sai namanggila doho

Na matua do

Ro manggoda ho

Bapak korupsi do ito

Sun napuran mi

Tangis ho disi

Dibolokkon maho

Aha ma di ho

Sega nama ho

Tung solakku beho

Iklan