Tudia Ma Au Namboru

Sai tudia….

Nama au da namboru da

Marsapata tu ho ma

Lakka hi tondi hi

Ai ilumi ma

Namambaen damang dainang

Bogas hi ikkon marsirang

Mangoloi hatami

Reff

Tumagon tuhalak

Didok ho tu dainang

Sirang mai bogas hi

Atik pe nunga martopi di au

Hape dukkon mulak

Tanda ki o amonge

Boru ni halak

Dipasaut anak mi

Alani hatam ma

Songonon taonon hu

Alai anggo bura tahe

Tung dao doi sian au

Sude sapatakku

Na tu ho o amonge

So tung leas roham

Jalo on mu doi

Iklan