Andorgotillo

Ndada inang da, da sitallihon

Da bodji-bodji inang da, da diharangan

Sai indada inang da, da siolion

Da na marbaju inang da, da parsiajar

* Andorgotil, andor-andor gotillo

Andorgotil, andor-andor gotill…lo 2x

(Andorgotillo, andorgotillo, andorgotillo andorgotil)

Djolo inang da tiniptip sanggar

Asa binahen inangda huru-huru an

Da sai jolo inang da sinungkun marga

Asa binoto inangda da partuturan

Back to : *

Iklan